Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Obsah článku:

Výroční členská schůze

Hodnotíme a plánujeme....

Venku sněží a my se scházíme v teple při kávě a čaji a hodnotíme a plánujeme.

V letošním roce se činnost spolku rozvinula. Podrobný popis činností a aktivit bude popsán v Občasníku č. 3/2012, který vyjde v druhé polovině listopadu.

Do dalšího roku máme opět mnoho plánů i elánu k jejich uskutečňování. Ale jako vše, bez peněz to nejde. Děkujeme proto našim členům a také OÚ za finanční podporu.

Za všechny "spotřebitele" našich aktivit, ať už jsou členy nebo přispěvateli nebo náhodnými návštěvníky Potštejna, děkujeme za obětavou práci nebo i za pochvalu. Těšíme se další spolkový rok s Vámi

Výbor Okrašlovacího spolku v Potštejně, o. s.