Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Obsah článku:

Sborník prací z historie i současnosti je na světě

Neváhejte a kupujte, sborník je opravdu zajímavý

  První svazek sborníku Potštejn

Jak už jsme avizovali v našem občasníku, náš spolek vydal v závěru minulého roku první svazek Potštejna – sborníku prací z historie a současnosti.

Hlavní stati jsou věnovány dění v Potštejně na přelomu 19. a 20. století a jeho hlavnímu protagonistovi dlouholetému předsedovi tehdejšího okrašlovacího spolku Janu Urbanu Jarníkovi. Další příspěvky připomínají významné osobnosti potštejnské historie Václava Hostinského, Vojtu Náprstka a malíře Adolfa Liebschera. Sborník také obsahuje úvahu nad jedním místopisným názvem a studii o Kapli Svatých schodů na hradě Potštejně. Autorsky se na sborníku podíleli Soběslav Hlinka, Milena Secká a Vilém Kratochvíl.

Text sborníku (94 stran) je doplněn mnoha reprodukcemi dobových fotografií, archivních dokumentů atd. Bude k dostání od 30.3.2013 v pokladně potštejnského zámku a u redaktora S. Hlinky. Cena výtisku je 100 Kč.

Vydání sborníku podpořila Obec Potštejn a někteří místní podnikatelé (viz reklamní část), kterým touto cestou děkujeme.