Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Obsah článku:

Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte

Členové okrašlovacího spolku si vyšlápli na procházku po okolí Homole

V soboru 19. 9. za báječného, akorát počasí jsme si vyšli na pochod od sudslavské fary přes kosteliček na Homoli a bývalou cihelnu u Potštejsných Lhot k "Horákovu buku". K překvapení většiny účastníků jsme ho opravdu našli, zjistili, že torzo stromu tam opravdu je. Zasadili jsme jeho nástupce a doufáme, že se mu bude dařit. Přiští rok se přijdeme podívat. Kdyby šel někdo z vás, členů spolku kolem, tak mu přineste vodu. Přes Hájek a kolem lesa jsme zajímavou 12ti kilometrovou procházku zakončili opět u fary v Sudslavi, kde nás Zaplatílkovi odměnili perníkovou medailí. Děkujeme a doufáme, že příští rok bude z  našeho spolku účastníků více.