Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Detail události:

Spálený most

Úprava Spáleného mostu a večerní posezení

 

Vážení členové a přátelé Okrašlovacího spolku v Potštejně,

Dovolujeme si vás pozvat na další okrašlovací akci našeho spolku, která se uskuteční

v sobotu 1. srpna 2020 od 9 hodin – tentokrát se sejdeme u Spáleného mostu

Po častých deštích budeme mít co vyžínat a připravit si místo na večerní posezení.

Prosím, vezměte si pracovní rukavice a vhodné nářadí - sekačku, křoviňáky, hrábě, zahradnické nůžky, kolečko apod.

Bude-li nám přát počasí, můžeme se večer sejít (kolem 19 hodiny) u Spáleného mostu k posezení u ohýnku, opéct si špekáčky a popovídat – spojíme s členskou schůzí.

Prosím, poznamenejte si do svých plánovacích zájezdů termín letošního poznávacího zájezdu – a to 5. a 6. září (téma: Jesenicko, Javornicko)

Těšíme se na další setkání

Výbor spolku

 

PS: Pokud někdo ze členů nezaplatil letošní členské příspěvky, má možnost tak učinit do 1. srpna u Vládi Hulmana na zámku nebo na účet spolku č. 2573113319/0800. Neučiní-li, tak, přestává být, v souladu se stanovami, členem spolku.