Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Detail události:

Členská schůze

Volba nového výboru

Vážení přátelé a příznivci okrašlovacího spolku,

Prosím, abyste mě (pokud možno obratem) informovali o vašich individuálních okrašlovacích aktivitách, které jste na podzim loňského roku a letos - v období omezené možnosti společných akcí – realizovali. Jde o podklady pro výroční zprávu za rok 2020 a pro informaci do Potštejnského zpravodaje. Děkuji.

Také si prosím poznamenejte do svých diářů, že v neděli 20. června od 17 h se na zámku bude konat odložená členská schůze okrašlovacího spolku. Jedním z důležitých bodů bude volba nového výboru a kontrolní komise. 

Také si prosím zkontrolujte, zda jste uhradili váš členský příspěvek na loňský a letošní rok. Pokud ne, máte možnost tak učinit do členské schůze – číslo účtu OSP je: 2573113319/0800; (v poznámce pro příjemce je vždy třeba uvést, zda jde o členský příspěvek na rok 2020 nebo 2021; anebo o sponzorský dar).

Pěkné jarní dny za výbor přeje

Sláva Hlinka