Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Detail události:

Spálený most

Večer posezení také tam v 19:00:00

Vážení členové výboru OS,

před nedávnem nás navždy opustil pan Ivan Weyr, člen našeho spolku .... 

S Přemkem Kokešem jsme připravili kalendář pro rok 2023 - nabídku jsem rozeslal.

U Mariánského sloupu při silnici k Brné jsme zajistili novou reprodukci obrázku Sixtinské madony (původní už nebyla skoro vidět) 

V neděli 10. 7. se zástupci našeho spolku zúčastnili dalšího ročníku Promenády v kloboukách a také hlasovali pro zámělskou Vorařskou lípu v anketě Strom roku 2022.

Vyrobil jsem 2 nové lavičky a s Pepou jsme je instalovali u Spáleného mostu. Staré ještě použitelné lavičky jsme provizorně upravili - postupně je budeme nahrazovat novými.

Na sobotu 30. července máme plánovánu okrašlovací akci - navrhuji, abychom upravili prostranství u Spáleného mostu a večer po brigádě si tam poseděli a popovídali. Možná bude zapotřebí podívat se i na plážičku Pod Lipami.

 S pozdravem

Sláva Hlinka