Okrašlovací spolek v Potštejně, o.s.

Nadcházející události:

 

Detail události:

Členská schůze spolku

Salónek restaurace Pod lipami

 

Pozvánka na členskou schůzi

 

Vážené členky, vážení členové, vážení příznivci,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Okrašlovacího spolku v Potštejně, která se uskuteční

v pátek 26. května 2023 od 17:30 hodin

v salónku restaurace Pod Lipami v Potštejně

(Upozornění: došlo ke změně původně avizovaného termínu !!!)

 

Navržený program:

1. Zahájení, přivítání členů a hostů

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Činnost spolku

a) Zpráva o činnosti za rok 2022

b) informace o činnosti spolku v letošním roce

5. Hospodaření spolku

a) Finanční zpráva za rok 2022

b) aktuální stav hospodaření, příspěvek obce na činnost spolku

6. Zpráva Kontrolní komise

7. Členské záležitosti

a) stav členské základny

b) placení členských příspěvků (2022 a 2023)

c) odměny k životním výročím

8. Náměty na další činnost okrašlovacího spolku pro rok 2022

a) okrašlovací akce

b) poznávací zájezd 2023

c) spolupráce s obcí (skládačka – základní informace, příprava naučné stezky Potštejnem)

d) podnět na vyhlášení dalších památných stromů

e) digitalizace publikací původního okrašlovacího spolku (Almanach, Jarníkův průvodce)

f) aktualizace webu spolku

9. Volné návrhy členů spolku a diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Přílohy: Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

              Přehled akcí okrašlovacího spolku a účasti na nich – 2022

 

Za výbor okrašlovacího spolku:

Josef Balous, v.r.                                                        Soběslav Hlinka, v.r.

předseda spolku                                                          místopředseda spolku